НАШАТА МИСИЯ

през

УЧЕНЕ

целия живот

ПОВЕЧЕ

НАШАТА МИСИЯ

езиков сертификат

Европейски

за работещите в сферата на медицината
или социалните дейности, които искат
да усъвършенстват знанията си по немски език

ПОВЕЧЕ

НАШАТА МИСИЯ

55+

Програмиране

за хора от третата възраст

ПОВЕЧЕ

Ученето през целия живот е нашата мисия

Дружество „Знание” София е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование.


До момента организацията е изпълнила над 100 проекта, финансирани от Европейски Социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), програмата „Учене през целия живот” към Европейската комисия, както и новата  програма Еразъм+.

Проектите засягат области като неформално образование (интерактивни методи на обучение), обучение на обучители, повишаване качеството на професионалното образование и обучение, младежки дейности и повишаване на толерантността.

Дари час

Идеята дойде оттам, че ние установихме колко е сложно за хора, които не са израснали с компютрите и мобилните телефони, да навлязат в новите технологии, какви страхове и какви бариери имат. Решихме, че трябва да им протегнем ръка за помощ и се оказа, че има наистина много голяма нужда от такава подкрепа.

Мариана Манукян

председател на Дружество Знание - софия

Много им е полезно, когато им покажем как работи виртуалното табло за разписанието на градския транспорт в София. Доволни са, че могат да проверят кога ще пристигне превозното средство, за да не чакат дълго на жегата или студа.

Петя Брашникова

експерт обучения

„Мили наши учители, голямо благодаря за труда, който полагате за нас, вашите баби.Всеки път, когато се свързвам с моите деца в чужбина, ще мисля за вас с най-добри чувства и ще ви благославям.Бъдете винаги така всеотдайни и бъдете сигурни, че ще ви се върне стократно”

Красимира Цонкова

участник в ``Дари час``

Дружество „Знание“ набира доброволци, които да се включат в инициативата „Дари час“, където младежи ще обучават възрастни в продължение на час и половина веднъж седмично как да работят със смартфони (т.нар. умни телефони), скайп, интернет т.н. Всеки, който има желание може да се включи като ни пише на e-мeйл: projects@znanie-bg.org или на тел. 0884 420 679; 0884 306 853

Новини


Текущи проекти