Дружество „Знание” е лицензиран изпитващ център за Европейски езиков сертификат telc (The European Language Certificate).
Предлагаме изпити по немски език за следните нива: A1, A2, B1, B2. От 2015 г. организираме изпити за медицински немски език ниво- В1-В1 Pflege, B2-C1 Medizin.
Изпитни сесии се провеждат 2 пъти в годината или при заявка от минимум 10 души.

Заявки за изпит след определените дати от Дружество „Знание“ се приемат с допълнителна такса закъснение, тъй като се изпращат в централата на WBT във Франкфурт/Майн – Германия.

Заплатената за явяване на изпит сума не се възстановява на кандидата, в случай, че не се е явил на изпита.

Повече информация може да получите на специализирания ни сайт: http://telc-bg.com

Европейският езиков сертификат е от изключителна важност за желаещите да кандидатстват за работа в чужбина, за завършващите професионални гимназии и за тези, които притежават езикови умения, но нямат необходимия документ. Сертификатът е от полза не само за кандидатстващите за работа или обучение, но и за работодателите и учебните заведения.

Системата TELC е ориентирана изцяло към практиката, валидна е за страната и чужбина, и намира приложение както в личния живот, така и на работното място. Експертите от telc gGmbH, Франкфурт са изготвили конкретни профили на компетентност според професията, длъжността и свързаните с нея служебни задължения. В цяла Европа изпитните сесии се провеждат съгласно еднакви стандартизирани процедури и с централизирано оценяване на изпитните резултати в Германия.

Преди полагането на изпитите не се изисква подготовка по специална учебна програма, сертификатите нямат срок на валидност, съобразени са с изискванията на Общата европейска езикова рамка.

Защо telc?

Един издържан изпит по системата telc повишава шансовете за добро вписване в различните области на съвременния живот. Спектърът се простира от ясно повишените шансове за подобряване на конкурентноспособността на работния пазар, при кандидатстване в различни учебни заведения и се стигне до свободното разбиране на езика по време на стаж или почивка  в друга страна.

Защо при нас?

Дружество „Знание“ – София предлага подготовка и изпити за Европейски езиков сертификат telc от 2003 година.

Имаме богат опит в подготовката и провеждането на изпити по немски език, а от месец януари 2017 г., предлагаме нова услуга, свързана с езиковата подготовка за изпита:

За работещите в сферата на медицината или социалните дейности, които искат да усъвършенстват знанията си по немски език и да получат Европейски езиков сертификат telc , признат в цяла Европа, Дружество „Знание“ предлага тази възможност!

Цени за явяване на изпит за Европейски езикови сертификати от 1 януари 2015 година: 

  1. А1 немски – 134,78 лв.
  2. А2 немски – 134,78 лв.
  3. А2+ немски език Test Arbeitsplatz – 152,64 лв.
  4. В1 общ немски – 241,92 лв.
  5. В2 общ немски – 248,83 лв.
  6. В1-В2 немски за медицински сестри и болногледачи (B1-B2 Pflege) – 248.83 лв
  7. В2-С1 немски за лекари (В2-С1 Medizin) – 348 лв.

Цените на изпитите са с ДДС.

Записване за курсове за подготовка

Курсовете за запознаване с формата на изпита /15 учебни часа/  се организират преди провеждане на изпитите; цена на 1 учебен час – 15 лв.
Информация за подготвителни часове за изпитите може да получите на всички публикувани в сайта телефони.

Подготовката за изпитите не представлява преподаване на граматика и лексика, а запознаване с формата на изпита и упражнения за овладяване на типови задачи за определено време!

Заявките за изпит могат да бъдат попълнени тук.

Една заявка се счита за окончателно подадена, когато се заплати сумата за съответния подготвителен курс или явяване на изпит. Подадени заявки без да е извършено плащането по банков път не се считат за реално потвърдени.

Банкова сметка на Дружество Знание:
Райфайзенбанк ЕАД
BIC RZBBBGSF
IBAN BG 84RZBB91551067048418

Заявки за изпит след определените дати от Дружество „Знание“ се приемат с допълнителна такса закъснение, тъй като се изпращат в централата на WBT във Франкфурт/Майн – Германия.

Заплатената за явяване на изпит сума не се възстановява на кандидата, в случай, че не се е явил на изпита.

Повече информация може да получите на специализирания ни сайт: http://telc-bg.com/?id=10.