Mission Possible

Mission Possible

„Мисията възможна: Китайски за европейци“ е европейски проект, който цели да повиши осведомеността на европейците към напълно далечния китайски език.

Официален сайт на проекта

kutu_mpce-logo

Защо?

В реалност, когато Китай е най-големият търговски партньор на Европейския съюз и когато почти всички бизнес сектори са свързани с Китай, приоритет за много организации става улесняването на тяхната бизнес и междукултурна комуникация с Китай.

Кой?
Проектните продукти са насочени към бизнес фирми, културни организации и образователни институции, чиито ежедневни дейности включват директни и индиректни връзки с Китай.

Как?
„Мисията възможна: Китайски за европейци“ ще разработи нетрадиционен метод за предоставяне на езикова информация на китайски по лесно достъпен начин, свързана с нуждите на целевите групи. Езиковата информация ще бъде предавана чрез специално разработени „асоциативни йероглифни вериги“. Те ще бъдат включени в мултимедийни разговорници заедно с основна информация за Китай и китайския език, както и полезни норми на поведение, които могат да се вземат предвид при комуникацията с китайски партньори. Разговорниците ще въдат достъпни на китайско-български, китайско-литовски, китайско-италиански, китайско-португалски и китайско-холандски.

Заинтересованите хора ще имат възможност да вземат участие в практически работни срещи и да преминат през ускорени курсове на китайски. На по-късен етап, те ще могат да споделят своя опит с проектните продукти на контактни семинари.

Вашият коментар