Нашите проекти

[lvca_clients per_line=“4″][lvca_single_client client_name=“SILVER CODE – Основи на програмиране за хора 55+“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fsilver-code%2F||target:%20_blank|“ client_image=“2182″][lvca_single_client client_name=“Дари час! – Безплатни компютърни курсове за възрастни хора“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2F%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8-%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581-2%2F||target:%20_blank|“ client_image=“2183″][lvca_single_client client_name=“SMILE – Мрежа за социално и професионално включване чрез езиково обучение“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fsmile%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1503″][lvca_single_client client_name=“Проект QualiTools за обучители в сектора на информационните и комуникационни технологии“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fqualitools-2%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1504″][lvca_single_client client_name=“HelpCare- Бъдещи пътища за развитие на социалната и здравната грижа“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fhelpcare%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1506″][lvca_single_client client_name=“Обмяна на практики за разпознаване и валидиране на компетентностите на професионалисти от социалната и образователната сфера“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fhelpcare%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1510″][lvca_single_client client_name=“Ако целта на образованието е да подготви учениците и да доведе до заетост, то проектът SC2BC подпомага тази цел“ client_url=“url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fwordpress%2Fbg%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fsc2bc%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1513″][lvca_single_client client_name=“Проект Youth and Career Opportunities“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Fyouthco%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1514″][lvca_single_client client_name=“Transform and Establish Respectful Society“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Ftransform-and-establish-respectful-society%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1434″][lvca_single_client client_name=“Activ’EVS“ client_url=“url:http%3A%2F%2Fznanie-bg.org%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2Factivevs-%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2F||target:%20_blank|“ client_image=“1515″][/lvca_clients][lvca_clients per_line=“4″][/lvca_clients]