ALL – Автономно езиково обучение

ALL – Автономно езиково обучение

Автономно езиково обучение

Официален сайт на проекта

logo_all

Проектът беше създаден и финансиран като част от езиковата програма Сократ Лингва на Европейския съюз, която се отнася до мотивирането за учене на всички европейски езици и  особено на по-малко разпространените езици. Целта е да се представи многоезичието и да се оцени многообразието от езици в Европейския съюз и извън него.

 Мисия
Мисията на проекта е да създаде система за  смесено обучение  , онлайн и офлайн, с материали за обучение и преподаване на четири езика (турски, румънски, български, литовски), както и процедурна методика, която може да бъде преобразувана  за обучение и преподаване на други езици също

Цели
Проектът е за възрастни обучаващи се, които са придобили начална представа за един от езиците (турски, румънски, български, латвийски) и които искат да напреднат от началното си ниво на знания до по-висока степен на компетентност (ниво А2 от Общата Европейска рамка). Изселници, бизнесмени, имигранти, туристи и хора, които  се интересуват от езици, са са все част от целевата група

Курсовете ще се насочат към подпомагане на студентите да станат самостоятелно обучаващи се чрез провеждането на практика и опит в автономното обучение по време на курса.

Седмичните офлайн занимания са включени в курса на преподавателя. Те ще представят нови тематични единици, свързани с лингвистични структури,  които изясняват онлайн заниманията, които са предоставени в предишната седмица и отразяват процеса на обучение.

Окончателните курсове ще бъдат подходящи за езиковите училища и колеги от цяла Европа.Списъкът на курсовете ще бъде предоставен на този уеб-сайт по-късно

 

Допълнителна информация
Проектът ALL (за автономно езиково обучение) работи в близост с разработването на резултатите на втория Лингва проект  за автономно езиково обучение. Целта на това сътрудничество е да хармонизира крайните продукти на това сътрудничество на двата проекта – ALL и TOOL. Тази хармонизация ще позволи на езиковите училища и колеги да преподават свързани в едно цяло, девет европейски езика, които могат да бъдат научени и възприети посредством предимствата на методологията на смесеното обучение от международни и европейски среди.

 

Курсове по смесено езиково обучение в:

  • Бълграски
  •  Холандски
  • Естонски
  • Унгарски
  • Литовски
  •  Малтийски
  • Румънски
  • Словенски
  • Турски
[prime_cq_vc_gallery images=“696,697,698,699,700,701,992″ onclick=“link_no“ itemwidth=“170″ offset=“4″ minwidth=“240″]

Вашият коментар