Дружество "Знание" - София

За контакти:
София, ул. "Владайска" 34
тел./факс (02) 952 25 96, (02) 490 07 44
е-mail: office@znanie-bg.org

Международно сътрудничество:
София, ул. "Владайска" 34
тел./факс (02) 952 25 96
е-mail: projects@znanie-bg.org

Център за професионално обучение   
"Знание" ЕООД:

София, ул. "Владайска" 36
тел. (02) 954 92 67, (02) 490 07 80
е-mail: office@znanie-bg.org

Сертификати TELC:
София, ул. "Владайска" 36
тел. (02) 954 92 67
е-mail: telc@znanie-bg.org