За нас
Дейност
Аз мога повече
Човек може толкова, колкото знае
 

Център за професионално обучение "Знание" - вход в системата за дистанционно обучение - moodle.znanie-bg.org

Центърът за професионално обучение "Знание" ЕООД е създаден през 1999 г. като самостоятелно специализирано звено за обучение на възрастни. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовение и обучение и предлага:

 • Професионално обучение и квалификация
 • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател
 • Разработване на проекти по различни програми
 • Семинари
 • Езиково обучение
 • Обучение за развитие на индивидуални стратегически компетенции / ключови умения/

Обучението е насочено към:

 • Управленски и административен персонал в образователни институции, малки и средни предприятия, неправителствени организации.
 • Хора с ниска или недостатъчна квалификация; дълготрайно безработни; млади хора със завършено базово образование без професионална квалификация; нуждаещи се от допълнителна квалификация след дълготрайно отсъствие от работа.
 • Хора с физически увреждания, членове на специфични етнически или социални групи.

Между приоритетите на Центъра са:

 • Анализ на нуждите от обучение и анализ на пазара на труда, квалифицирани курсове за първоначално и непрекъснато професионално обучение в страната и чужбина, обучение за започването на малък собствен бизнес.
 • Центърът прилага собствени иновационни програми за обучение за мотивация, маркетинг и финанси, както и подобряване на чуждоезиковите способности на работното място. Специално внимание се обръща на разработката, развиването и публикуването на учебни програми и подходи, учебни материали и документация за професионално обучение.

През последните десет години Центърът участва в разработката и реализирането на различни проекти за професионално обучение в партньорство с български и международни организации.
ЦПО "Знание" е член на Асоциацията на лицензираните центрове в България.
От 2007 година в Центъра се прилага система за управление на качеството ISO 9001:2000