За нас
Дейност
Аз мога повече
Човек може толкова, колкото знае
 

ЦПО "Знание" предлага професионално обучение и квалификация по 37 професии и 50 специалности. Завършилите получават Удостоверение за професионално обучение, или Свидетелство за професионална квалификация образец на МОН.

ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ
213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн
341020 Продавач - консултант 3410201 Продавач - консултант
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство
345040 Сътрудник в бизнес - услуги 3450401 Бизнес - услуги
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес
345060 Касиер 3450601 Касиер
346010 Офис - мениджър 3460101 Бизнес - администрация
346020 Офис - секретар 3460201 Административно обслужване
346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване
523060 Монтьор на компютърни системи 5230601 Компютърна техника и технологии
5230602 Компютърни мрежи
542040 Моделиер - технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил
542080 Работник в текстилно производство 5420801 Текстилно производство
542090 Работник в производство на облекло 5420901 Производство на облекло
542110 Шивач 5421101 Шивачество
542140 Плетач 5421401 Ръчно художествено плетиво
5421402 Плетач на настолна плетачна машина
542150 Бродировач 5421501 Бродерия
582030 Строител 5820304 Зидария
5820305 Мазилки и шпакловки
5820306 Вътрешни облицовки и настилки
5820307 Външни облицовки и настилки
5820309 Бояджийски работи
5820310 Строително дърводелство
621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство
621060 Фермер 6210601 Земеделец
622020 Озеленител 6220201 Цветарство
6220202 Парково строителство и озеленяване
762020 Сътрудник социални дейности 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
762030 Помощник - възпитател 7620301 Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство
811040 Портиер-пиколо 8110401 Хотелиерство
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603 Кетеринг
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация
812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване