ЗА НАС


Дружество „Знание” София е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. До момента организацията е изпълнила над 100 проекта, финансирани от Европейски Социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), програмата „Учене през целия живот” към Европейската комисия, както и новата  програма Еразъм+. Проектите засягат области като неформално образование (интерактивни методи на обучение), обучение на обучители, повишаване качеството на професионалното образование и обучение, младежки дейности и повишаване на толерантността.

Дружество „Знание” София е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 1990г.

От 2014 г., Дружество „Знание” е акредитирана координираща, изпращаща и посрещаща организация по Европейска Доброволческа Служба(EVS).

От 2011 г. Дружество „Знание” – София е базова институция на СУ „Св. Климент Охридски” за обучение и стаж в специалността „Неформално образование”.

В организацията  членуват 44 души. Работим с експерти в областта на образованието, бизнеса, информационните технологии и младежката активност. В нашите дейности и проекти въвличаме стотици доброволци.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Мариана Шоторова-Манукян – Председател
Валентина Георгива – Зам. Председател
Цветелина Кръстева- Георгиева – Секретар

Станислава Цонева – Станислава е психолог и експерт в реализирането на социалните проекти на Дружество „Знание”
Стоян Педев
Васил Вутов
Василена Симова – служител в Дружеството

ЕКИП


mariana manukyan

Мариана Манукян
председател

Мариана Манукян е председател на УС на Дружество „Знание” от 2012 г. Завършила е Психология в университета в Санкт Петербург. През 2008-2009г. Мариана е преминала през едногодишен курс на обучение и е сертфициран обучител на възрастни и експерт в изготвянето на методологии. Като такъв тя има дългогодишен опит в организирането и реализирането на обучения на възрастни, както и координирането на проекти.

Като председател,  Мариана  отговаря за стратегическото планиране и управление на организацията.

Валентина Георгиева
зам. председател

Валентина Георгиева  е Зам. председател на УС на Дружество „Знание”.  Тя отговаря за международните контакти и партньорства на организацията. Също така тя участва в развитието, реализирането и координирането на проектите на Дружество „Знание”.

Валентина има експертност в реализирането на обучения на възрастни по теми като:  обучение на обучители, предприемачество и междукултурни умения.

valentina georgieva

Василена Симова
експерт

Василена Симова е експерт проекти и програми в Дружество „Знание” и член на Управителния съвет на организацията . Завършила е Неформално образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 2012 г и отговаря за реализирането и координирането на младежките проекти на  Дружество „Знание”.

Василена е младежки работник и обучител. В последните години е водила обучения на младежи за реализиране и осъществяване на информационни кампании по проект „Висококачествена работа в мрежа”, както е била фасилитатор в два международни проекта: младежки обмен „Youth&CО” и обучение на младежки работници “TransformERS”.

Сюзан Коюмджян
офис мениджър

Сюзан Коюмджян е офис мениджър в Дружество „Знание”. Тя отговаря за пряката комуникация с доброволци, обучаеми и заинтересовани лице.

Цветелина Кръстева-Георгиева
секретар и счетоводител

Цветелина Кръстева-Георгиева е секретар и счетоводител на Дружество „Знание”. Завършила е Стопанска академия в гр. Свищов със специалност „Финансов мениджмънт”. Като дългогодишен счетоводител в организацията, Цветелина е експерт във финансовото управление на национални и международни проекти.

Petya Brashnikova

Петя Брашникова
сътрудник

Петя Брашникова е експерт професионално образование и обучение. Завършила е Неформално образование и магистратура Съвременни образователни технологии към СУ „Св. Климент Охридски”. От 2012 се развива като обучител и младежки работник в международни и национални проекти по теми като активно гражданство, толерантност и демократични ценности. През 2016 участва като фасилитатор в младежкия обмен „Youth&CO” и обучението за младежки работници „TransformERS”.

В организацията тя отговаря за професионалното обучение, организиране на курсове, изготвяне на методологии и реализиране на младежки дейности и проекти.