Интензивен интерактивен курс по разговорен Английски език

Контакти

Централен офис:
София, ул. „Владайска“ 34
тел./факс (02) 952 25 96, (02) 490 07 44
е-mail: office@znanie-bg.org
Международно сътрудничество:
София, ул. „Владайска“ 34
тел./факс (02) 952 25 96
е-mail: projects@znanie-bg.org

Информационен бюлетин

E-mail:*

Дарете!

TOP