LABOBS

LABOBS

Активиране на дейности за неформално обучение в страни с различни културни, професионални и социални характеристики

Официален сайт на проекта

Целта на проекта LAbObs e засилването на автономоността на всички възрастни, които имат желание да продължат да се учат през целия живот. За преследването на тази цел е необходимо да бъде признаван обучителния опит, придобит по различни начини и броя на хората, които се включват във формите на неформално обучение, и да бъдат подкрепяни специфични методи за неформално обучение, както и да бъде определен инструментариум от индикатори, чрез изследвания, анализи и обмен между участващите страни, като препоръка за прилагането на тези модели като официално признати. Проектът LAbObs е насочен към постигане на своята цел чрез използване на специфични обучителни модели, които съдържат формални и неформални елементи на обучение: „Кръжоци“ и „Тематични Клубове“. Като част от проектните дейности са включени изследване и анализ, проведени едновременно от четири страни участнички (България, Франция, Италия и Испания), в четири различни контекста и насочени към анализирането и сравняването на различни обучителни подходи и модели, както и изседването на различни начини за официално признаване на неформалното обучение (като се има предвид идентифицирането и валидността едновременно). Резултатите от изследването показват един начин (един от няколкото възможни), водещ към валидността на обучителните дейности, както индивидуално, така и на групи от хора.

Партньори по проекта:

Вашият коментар