ROI – Възвръщане на инвестициите в обучението

ROI – Възвръщане на инвестициите в обучението

Aversive Discrimination Awareness Training

Официален сайт на проекта

Общи цели

Да се измисли, разработи и приложи една методология и набор от инструменти позволяващи на осигуряващите обучение, компании (именно малки и средни предприятия) и други инвеститори да оценяват възвръщанета на инвестициите в обучението.

:: Специфични цели   

 • да се измисли начин за изчисляване на връзката между разход/печалба на всяка обучяваща програма;
 • Да се измисли методология и набор от инструменти да дадат възможност на обучаващите фирми и компании да оценяват “законността” на обучението, трансферите и вътрешната организация;
 • Да се изпробва методологията в образце в широк аспект в няколко Европейски страни;
 • Да се разпространят резултатите в други страни непринадлежащи към партньорите.

:: Продължителност  

24 Месеца: Между Ноември 2002 и Ноември 2004

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ

:: Продукти и Резултати  

 • Доклад за степента на развитие на технологиите

 • Оценка и речник на термините за възвръщанета на инвестициите в обучението

 • Модел за оценка на възвръщанета на инвестициите в обучението

 • Методология за възвръщанета на инвестициите в обучението

 • Индикатори на възвръщанета на инвестициите в обучението

 • Възвръщане на инвестициите в обучението. Инструменти и тестване в малките и средни предприятия в Европейския контекст

 • Обучение на обучаващите за мерките за оценка от възвръщане на инвестициите в обучението

 • Стратегия за разпространение на резултатите от проекта за възвръщане на инвестициите в обучението

Вашият коментар