QTEL.NET

ян.
09

QTEL.NET

QTEL.NET: Matching Supply & Demands – Network for Sectoral Approach to Qualifications in Tourism at European Level Официален сайт на проекта Проектът е насочен към въпроса за качеството на системите VET (политики и практики) като основен принос за напредъка към постигане на трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за образование и обучение, чрез съсредоточаване [...]
DETAIL

Контакти

Централен офис:
София, ул. „Владайска“ 34
тел./факс (02) 952 25 96, (02) 490 07 44
е-mail: office@znanie-bg.org
Международно сътрудничество:
София, ул. „Владайска“ 34
тел./факс (02) 952 25 96
е-mail: projects@znanie-bg.org

Информационен бюлетин

E-mail:*

Дарете!

TOP