TEAA

TEAA

Подобряването на капацитета на гражданските организации в България и Румъния

Официален сайт на проекта

Основната задача на проекта ТЕАА е подобряването на капацитета на гражданските организации в България и Румъния, за да отговорят на нуждите на хората в активна възраст. Имат се предвид дейности, засягащи баланса в професионалния живот, политика за семейството, социална интеграция на по-възрастните хора, като се обръща и голямо внимание на ролята на гражданските организации в процеса на успешното реализиране на демографските промени.

Акценти в дейността:

  • изграждане и развитие на предлагането на общо и професионално образование на възрастни
  • въвеждане на европейски стандарти за сертифициране в компютърното и чуждоезиковото обучение
  • разработване на учебни програми и обучение на обучители на възрастни
  • структурно подпомагане на обучаващите организации: обучение по въпросите на организационното развитие и маркетинга
  • развитие и подпомагане на организациите за консултиране по въпросите на продължаващото обучение
  • консултиране на институциите във връзка със законодателни инициативи и по отношение на концепцията за учене през целия живот
  • подкрепа за образователни курсове за маргинализирани групи от населението: концептуална и финансова подкрепа на мерки за безработни, етнически малцинства и хора с увреждания

Вашият коментар