Европейски езикови сертификати

  • Езикови сертификати, съответствещи на общата европейска езикова рамка
  • Изцяло ориентирани към практиката и междуличностната комуникация
  • Важат в страната и в чужбина
  • Дори най-ниските нива А1 и А2 представляват официално признат документ за езикова компетентност при кандидатстване за определени длъжности
  • Подходящи за всички над 16 години

Системата TELC е ориентирана изцяло към практиката, валидна е за страната и чужбина, и намира пролижение както в личния живот, така и на работното място. Експертите от WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH Франфурт/Майн са изготвили конкретни профили на компетентност според професията, длъжността и свързаните с нея служебни задължения. В цяла Европа изпитните сесии се провеждат съгласно еднакви стандатизирани процедури и с централизирано оценяване на изпитните резултати.

Дружество "Знание" - София е първата българска лицензирана организация, която има правото да организира изпитите за сертификатите. Изпитите се провеждат не само в София, но и в цялата страна. Дружество "Знание" работи с редица партньори от цяла България на основата на сключени договори - езикови центрове и школи, университети, колежи.

Европейските езикови сертификати са от изключителна важност за желаещите да кандидатстват за работа в чужбина, за всички, които завършват професионални гимназии или за тези, които притежават езикови умения в различна степен, но нямат необходимия документ, който да ги доказва точно и да бъде официално признат у нас и в чужбина. Те са от полза не само за кандидатстващите за работа или обучение, но и за работодателите и учебните заведения.

За повече информация:

www.telc-bg.com