Ако целта на образованието е да подготви учениците и да доведе до заетост, то проектът SC2BC подпомага тази цел

Информация за проекта

Партньори по проекта са колеж Фиорети (Холандия), изследователски център „Reflexion“ (Холандия), Европейски център по качеството (България) , Център за професионално обучение „Знание“, SN Rehabilitation Centre – обучителен център (Исландия), център за иновативни образователни инициативи Centro Studi Villa Montesca (Италия), кариерен център Anmelin (Холандия) и Zavod Права poteza (Словения), което е образователна консултантска институция.

По време на проекта партньорите се занимават с разработване, прилагане и тестване на процес, който би помогнал на младежи или на ученици в неравностойно положение да започнат успешен собствен бизнес. Те ще бъдат в състояние да създадат свои компании с помощта на разработените учебни материали и подкрепата на учители и бизнес мениджъри, които ще имат активна роля в процеса на обучение. Фирмите ще подпомогнат начинаещите бизнесмени като им осигурят възможност да надникнат и почувстват истинската бизнес среда в една компания.

За да се постигне това, проектът разработва следното:

  • Адаптирани учебни материали и процедури, които да поощрят предприемачеството сред младите хора и обучаемите в неравностойно положение, особено тези с начално професионално образование. Продуктът е учебна програма, която съдържа необходимите учебни материали за подготовка на обучаемите да стартират собствен бизнес.
  • Протоколи за сътрудничество, които да послужат за създаване на връзка с опитни мениджъри на компании, чиито опит ще е безценен за младите предприемачи. Протоколите ще бъдат базирани на документирани съвместни дейности и добри практики в търсене на сътрудничество с фирми и техни представителства (напр. Търговски камари).

В допълнение, горните два продукта, ще бъдат предоставени безвъзмездно на обучаващи институции и бюра по труда, за да се подпомогне процеса на започване на собствен бизнес сред желаещите младежи или хора в неравностойно положение.

До момента са се състояли 3 партньорски срещи в Вегхел (Холандия), София (България) и Акурейри (Исландия). По време на тези срещи се обсъди как протича тестването на учебните материали във всяка една от партньорските страни, какви са обратните връзки от учители, ученици и бизнес мениджъри.

В момента учебните материали се адаптират, според получените препоръки и предстоят да бъдат тествани отново по време на учебната 2016/2017 години.

Галерия

Партньори

  • България: Европейски център по качеството ООД и Дружество „Знание“ (Център за професионално обучение „Знание“)
  • Исландия: Starfsendurhæfing Norðurlands
  • Италия: Centro Studi e Formazione Villa Montesca – Società consortile a responsabilità limitata
  • Словения: Zavod Prava poteza
  • Холандия: Anmelin; Vereniging OMO (Fioretti College), водещ партньор по проекта и Stichting Reflexion, координатор на проекта
 
За допълнителна и подробна информация, можете да се свържете с нас:
Валентина Георгиева, Зам. председател на Дружество „Знание“
projects@znanie-bg.org, тел. +359(2)9523865.

Събития