Проект Youth and Career Opportunities

Информация за проекта

Youth and Career Opportunities project_pic1

Младежкият обмен се проведе в град Пазарджик, където 30 младежи от България, Германия, Грузия, Литва, Румъния и Холандия взеха участие.

Цели

Целта на проекта Youth and Career Opportunitiesе  да се повишат меките умения на младежи между 18-25 годишна възраст с цел по-доброто им реализиране на пазара на труда. По време на обмена, младежите участваха в три различни работни ателиета, чиито теми бяха:

  • Публична реч – по време на това работно ателие, участниците се запознаха със силата на посланието на речта, езика на тялото и как да бъдеш успешен презентатор.
  • Лидерски умения – участниците дискутираха какво е необходимо да бъдеш лидер, формираха умения за делигиране на отговорности, за работа в екип и успешно представяне по време на интервю за работа
  • Бизнес етикет – по време на това работно ателие, участниците формираха умения за писане на имейл, CV, мотивационно писмо, както и какъв е подходящият дрескод за различните събития и как да общуват в междукултурна бизнес среда.

Партньори

Като финал на младежкия обмен, всички участници създадоха фейсбук страница, където други млади хора от цяла Европа могат да открият статии, съвети и интересна информация относно темите посочени по-горе.

За да разгледата фейсбук страницата, кликнете тук.