Инфо дни: Ментори без граници!

През юли 2023 г. партньорството „Ментори без границите“ проведе информационни дни, насочени към организации, мениджъри на доброволци и ментори, които биха могли да се възползват по най-добрия начин от иновативните резултати, създадени в рамките на този проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Надяваме се на участие от всяка заинтересована организация или участник, който вече се занимава…

Доклад: Консултиране в дигиталната ера!

Споделяме готивия сравнителен доклад DISCO: Koнсултиране в дигиталната ера! Проучването е направено в Австрия, България, Кипър, Гърция, Швеция и Испания и в него можете да намерите информация за: Какви са предизвикателствата пред кариерните консуланти след пандемията Ковид 19 и дигитализацията в сферата? Как се промяна процеса на консултиране и насочване в дигитална среда? Какви са…

Запознайте се с творците!

Освен учебни материали по предприемачество и кръгова икономика, Cascade Research Project създаде и атрактивни материали за запознаване с: Истории и опита на творци и занаятчии, както и Пътищата за творчески кариери Повече може да разгледате на: https://cascadeproject.eu/careers/?lang=bg

Препоръки за политики в социалните услуги за възрастни

С наближаване на края на проект Lapis Research Project можем да споделим заключенията, до които стигнахме. В рамките на проекта LAPIS бяха изготвени препоръки за политики за преодоляване на кризата с набирането и задържането на персонал в сектора на социалните грижи за възрастни. Проектът установи няколко проблема, които оказват влияние върху качеството на грижите, включително…

Съвети за ментори с арт професии

Проектът ACE Youth е насочен към стимулиране на младежите, заети в сферата на творчеството и занаятите да развият предприемачески умения, чрез серия от обучения. Вече можем да споделим с вас готовия наръчник с учебни материали за ментори с артистични професии. В наръчника може да откриете: Менторство, характеристики и методи Творчески решения за съвременни проблеми Създаване…

Новости по проект SENEXIA

Проект Senexia Project Europe напомня, че всяка възраст е подходяща да направите промяната! Всеки, който е заставал пред възможността да започне свой бизнес, най-вероятно си е задавал въпроса дали е на подходящата възраст за това предизвикателство. Младите хора се чудят дали не са прекалено млади, по-възрастните се чудят дали не им е минало времето. Прочетете…

ACE Youth: Програма по предприемачество в творческия сектор

Проектът ACE Youth е насочен към стимулиране на младежите, заети в сферата на творчеството и занаятите да развият предприемачески умения. В последната една година разработихме учебни материали по предприемачество, които да подпомогнат младите творци в това как се стартира, развива и управлява малък собствен бизнес, така че да бъде успешен. Учебните материали за разделени в…

Наръчник за учители, работещи с ученици от уязвими групи

„Вярваме, че ако се погрижим за учителите, те ще се погрижат по-добре за учениците, ще ги подготвят по-добре да се справят в живота и да реализират потенциала си.“ След 3 успешни и много вдъхновящи обучения по проект „Мотивирани учители – успешни ученици“ се радваме да споделим с вас и финализирания Наръчник за учители, работещи с…

Краят на едно приключение NEET IDEA

Наближава краят на проект NEET IDEA – едно вълнуващо пътешествие. Срещнахме се с много съмишленици – наши колеги обучители, които използвайки разработените материали, предадоха идеята на проекта и на младите хора от рискови групи. Предлагайки възможност на над 250 младежа да направят филмчета за своята работа-мечта започнахме дискусия за необходимостта от формиране на умения за…

Учебни материали CASCADE

Основната цел на проект CASCADE е да даде възможност на микро предприемачи в творческия и занаятчийския сектор да формират нови компетентности и да подпомогнат растежа на своя бизнес. Също така да разпространяват културното си наследство чрез занаятите и да внедряват иновации за по-зелено производство. По тази причина и учебните материали са разработени в следните теми:…