Обучение за възрастни DIGITOL

Екипът на проект DIGITOL отваря покана за кандидатстване на възрастни хора (на възраст поне 55 години), които ще участват в програма за изграждане на капацитет, насочена към теми като откриване и противодействие на дезинформация и фалшивите новини, използване на дигитални умения и компетенции за насърчаване на социалното приобщаване. Програмата ще започне през юни 2021 г.…