Инфо дни: Ментори без граници!

През юли 2023 г. партньорството „Ментори без границите“ проведе информационни дни, насочени към организации, мениджъри на доброволци и ментори, които биха могли да се възползват по най-добрия начин от иновативните резултати, създадени в рамките на този проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Надяваме се на участие от всяка заинтересована организация или участник, който вече се занимава…

Доклад: Консултиране в дигиталната ера!

Споделяме готивия сравнителен доклад DISCO: Koнсултиране в дигиталната ера! Проучването е направено в Австрия, България, Кипър, Гърция, Швеция и Испания и в него можете да намерите информация за: Какви са предизвикателствата пред кариерните консуланти след пандемията Ковид 19 и дигитализацията в сферата? Как се промяна процеса на консултиране и насочване в дигитална среда? Какви са…

Запознайте се с творците!

Освен учебни материали по предприемачество и кръгова икономика, Cascade Research Project създаде и атрактивни материали за запознаване с: Истории и опита на творци и занаятчии, както и Пътищата за творчески кариери Повече може да разгледате на: https://cascadeproject.eu/careers/?lang=bg

Препоръки за политики в социалните услуги за възрастни

С наближаване на края на проект Lapis Research Project можем да споделим заключенията, до които стигнахме. В рамките на проекта LAPIS бяха изготвени препоръки за политики за преодоляване на кризата с набирането и задържането на персонал в сектора на социалните грижи за възрастни. Проектът установи няколко проблема, които оказват влияние върху качеството на грижите, включително…