Oбучение на учители в Плевен и област Плевен по акредитирани от МОН програми.

Oбучение на учители в Плевен и област Плевен по акредитирани от МОН програми.

На 28 и 29 април се проведе обучение на учители в Плевен и област Плевен по акредитирани от МОН програми.

В рамките на две дни имахме удоволствието да представим две теми:

  • „Портфолиото като инструмент за оценка и самооценка за развитието на учители и ученици”
  • „Повишаване на качеството на обучението по ИКТ чрез внедряването на нови методи и инструменти”

Темата за портфолиото беше разработена в контекста на задължителното атестиране, което предстои през 2020 г., като акцента беше поставен върху възможностите за самооценка, повишаване на осъзнаването за свършена работа и уменията за представянето й пред външни оценители.

Бяха представени основни ИКТ инструменти, които могат да бъдат включени в процеса на преподаване („облаци“, презентации, различни от тези направени на PowerPoint, социални мрежи и др.).