Наръчник за учители, работещи с ученици от уязвими групи

„Вярваме, че ако се погрижим за учителите, те ще се погрижат по-добре за учениците, ще ги подготвят по-добре да се справят в живота и да реализират потенциала си.“ След 3 успешни и много вдъхновящи обучения по проект „Мотивирани учители – успешни ученици“ се радваме да споделим с вас и финализирания Наръчник за учители, работещи с…