Ученето през целия живот е нашата мисия

Дружество „Знание” София е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование.


До момента организацията е изпълнила над 100 проекта, финансирани от Европейски Социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), програмата „Учене през целия живот” към Европейската комисия, както и новата  програма Еразъм+.

Проектите засягат области като неформално образование (интерактивни методи на обучение), обучение на обучители, повишаване качеството на професионалното образование и обучение, младежки дейности и повишаване на толерантността.

Новини


Завършени проекти


Дари час

Дружество “Знание” набира доброволци, които да се включат в инициативата “Дари час”, където младежи ще обучават възрастни в продължение на час и половина веднъж седмично как да работят със смартфони (т.нар. умни телефони), скайп, интернет т.н. Всеки, който има желание може да се включи като ни пише на e-мeйл: projects@znanie-bg.org или на тел. 0884 420 679; 0884 306 853