Дружество „Знание” София е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. До момента организацията е изпълнила над 100 проекта, финансирани от Европейски Социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), програмата „Учене през целия живот” към Европейската комисия, както и новата  програма Еразъм+. Проектите засягат области като неформално образование (интерактивни методи на обучение), обучение на обучители, повишаване качеството на професионалното образование и обучение, младежки дейности и повишаване на толерантността.

Дружество „Знание” София е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 1990г.

От 2014 г., Дружество „Знание” е акредитирана координираща, изпращаща и посрещаща организация по Европейска Доброволческа Служба(EVS).

От 2011 г. Дружество „Знание” – София е базова институция на СУ „Св. Климент Охридски” за обучение и стаж в специалността „Неформално образование”.

В организацията  членуват 44 души. Работим с експерти в областта на образованието, бизнеса, информационните технологии и младежката активност. В нашите дейности и проекти въвличаме стотици доброволци.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Валентина Георгиева – Председател
Василена Върбанова – Зам. Председател
Цветелина Кръстева- Георгиева – Секретар

Станислава Цонева
Георги Кузманов
Васил Вутов
доц. Ваня Божилова

ЕКИП


Валентина Георгиева
председател

Валентина Георгиева  е председател на УС на Дружество „Знание”.  Тя отговаря за международните контакти и партньорства на организацията. Също така тя участва в развитието, реализирането и координирането на проектите на Дружество „Знание”.

Валентина има експертност в реализирането на обучения на възрастни по теми като:  обучение на обучители, предприемачество и междукултурни умения.

 

valentina georgieva

Василена Върбанова
зам. председател

Василена Върбанова е зам. председател на УС на „Дружество Знание“. Завършила е Неформално образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 2012 г и отговаря за реализирането и координирането на проектите на  организацията.

Василена е младежки работник и обучител. В последните години е водила обучения на младежи по теми като: организиране на информационни кампании; човешки права; дикриминация; радикализъм; сексуално образование и бизнес етикет