Обучение “More competent, more confident” по програма Еразъм+

Обучение “More competent, more confident” по програма Еразъм+

Целта на обучението беше да повиши компетенностите на младежки работници в контекста на сексуално образование. По- конкретно:

  • Създаването на доверителна среда между младежи и младежки работници
  • Специфичните обучителни потребности на различни възрастови групи
  • Умения за разпознаване и използване на интерактивни методи
  • Емпатийност

В началото на нашето учебно приключение се фокусирахме върху създаването на приятна и доверителна среда между участниците. Проучване на очакванията и предишния опит на участниците. Формиране на обща основа и мисия за следващите дни.

Вторият ден на нашето обучение ” More competent, more confident” беше фокусиран върху уеднаквяване на разбирането за сексуално образование и понятията свързани с него.
Впуснахме се в проучването и идентифицирането на различните потребности и характеристики на възрастови групи. Участниците представиха влиянието на религията, културата и семейството върху разбирането за сексуално образование в различните страни.

 

През третия ден от нашето обучение “More competent, more confident” участниците изследваха своите стереотипи и нагласи относно теми, свързани със сексуалното образование.
Успяха да влязат в ролята на “гуру” и да споделят опит и познания едни с други. Денят завърши с креативни презентации.

“Да се поставиш в обувките на другите” беше мотото на четвъртия ден от обучението “More competent, more confident”.

Участниците изследваха разбиранията за аспектите на сексуалното обучение чрез симулации и форум театър, наблюдавайки темата от различни гледни точки.
Кулминацията на нашето обучение “More competent, more confident”. Участниците и обучителите си смениха ролите. Много сме щастливи от мотивацията и заряда, с който се впуснаха да изпробват нови методи за неформално учене.