Обучение за социално включване “POMEGRANATE”

Обучение за социално включване “POMEGRANATE”

Дружество “Знание” ще изпрати трима мотивирани младежки работника за участие в международното обучение “Pomegranate”, финансирано от програма Еразъм+.

Организирано от YPIDA Берлин и Kleiner Fratz GmbH

Къде: Берлин, Германия

Кога: 2-10 Септември 2018

Цели на обучението:

  • Проучване и осъзнаване на процеса на социално изключане на бежанци;
  • Идентифициране на компетентностите, които младите хора мога да формират по темата;
  • Информираност по темата за междукултурен диалог;
  • Разбираемост за профила и социалните трудности, които срещат бежанците;
  • Формиране на умения у участниците, свързани с решаване на конфликти, медиация и толерантност;
  • Запознаване с основни инструменти на видеографията и създаването на няколко видео материала по темата;
  • Мотивиране на участниците за използване на наученото за решаване на конфликти.

С нетърпение очакваме да споделят впечатления и резултати след края на обучението.

Повече може да прочетете в Информационния пакет