Oбучение на учители в Плевен и област Плевен по акредитирани от МОН програми.

На 28 и 29 април се проведе обучение на учители в Плевен и област Плевен по акредитирани от МОН програми. В рамките на две дни имахме удоволствието да представим две теми: „Портфолиото като инструмент за оценка и самооценка за развитието на учители и ученици” „Повишаване на качеството на обучението по ИКТ чрез внедряването на нови…