Обучение “More competent, more confident” по програма Еразъм+

Целта на обучението беше да повиши компетенностите на младежки работници в контекста на сексуално образование. По- конкретно: Създаването на доверителна среда между младежи и младежки работници Специфичните обучителни потребности на различни възрастови групи Умения за разпознаване и използване на интерактивни методи Емпатийност В началото на нашето учебно приключение се фокусирахме върху създаването на приятна и…