“VET UP” – за отлични постижения в професионалното обучение!

Като член на мрежата СИПОБ, Сдружение “Дружество Знание” е партньор в проект “VET UP” –  за отлични постижения в професионалното обучение. Поектът има за цел да подобри възможностите, предлагани от сектора за професионално обучение и образование, за да отговори на икономическите и социалните нужди на днешното общество, както и на нуждите на бъдещето. За тази…