ACE Youth: Програма по предприемачество в творческия сектор

Проектът ACE Youth е насочен към стимулиране на младежите, заети в сферата на творчеството и занаятите да развият предприемачески умения. В последната една година разработихме учебни материали по предприемачество, които да подпомогнат младите творци в това как се стартира, развива и управлява малък собствен бизнес, така че да бъде успешен. Учебните материали за разделени в…

Наръчник за учители, работещи с ученици от уязвими групи

„Вярваме, че ако се погрижим за учителите, те ще се погрижат по-добре за учениците, ще ги подготвят по-добре да се справят в живота и да реализират потенциала си.“ След 3 успешни и много вдъхновящи обучения по проект „Мотивирани учители – успешни ученици“ се радваме да споделим с вас и финализирания Наръчник за учители, работещи с…

Краят на едно приключение NEET IDEA

Наближава краят на проект NEET IDEA – едно вълнуващо пътешествие. Срещнахме се с много съмишленици – наши колеги обучители, които използвайки разработените материали, предадоха идеята на проекта и на младите хора от рискови групи. Предлагайки възможност на над 250 младежа да направят филмчета за своята работа-мечта започнахме дискусия за необходимостта от формиране на умения за…

Учебни материали CASCADE

Основната цел на проект CASCADE е да даде възможност на микро предприемачи в творческия и занаятчийския сектор да формират нови компетентности и да подпомогнат растежа на своя бизнес. Също така да разпространяват културното си наследство чрез занаятите и да внедряват иновации за по-зелено производство. По тази причина и учебните материали са разработени в следните теми:…

Актуално по проект LAPIS

Международното изследване хвърля светлина върху кризата с работната сила, пред която са изправени социалните грижи за възрастни. Откритията на проект LAPIS, ръководен от Университета в Ланкастър, ще бъдат представени като доказателство за потребностите от обучение, проблемите с набирането, задържането и обучението в здравеопазването и социалните грижи. Проектът „Обучение за иновации и умения в практиката на…