Учебни материали CASCADE

Основната цел на проект CASCADE е да даде възможност на микро предприемачи в творческия и занаятчийския сектор да формират нови компетентности и да подпомогнат растежа на своя бизнес. Също така да разпространяват културното си наследство чрез занаятите и да внедряват иновации за по-зелено производство. По тази причина и учебните материали са разработени в следните теми:…

Актуално по проект LAPIS

Международното изследване хвърля светлина върху кризата с работната сила, пред която са изправени социалните грижи за възрастни. Откритията на проект LAPIS, ръководен от Университета в Ланкастър, ще бъдат представени като доказателство за потребностите от обучение, проблемите с набирането, задържането и обучението в здравеопазването и социалните грижи. Проектът „Обучение за иновации и умения в практиката на…