Ориентиране в дигиталната трансформация в кариерното ориентиране – резюме на проучването и матрица на компетенциите

„Ефективното кариерно ориентиране помага на хората да разгърнат потенциала си, икономиките да повишат своята ефективност, а обществата да станат по-справедливи. То предоставя на хората персонализирани, безпристрастни и навременни информация и подкрепа, за да могат да вземат смислени решения за своята живота си.“ Може да разгледате резюмето на нашето ключово проучване за цифровата трансформация в областта…