Вилнюски Гедиминас технически университет (ВГТУ), Вилнюс, Литва

Вилнюски Гедиминас технически университет (ВГТУ), Вилнюс, Литва