SMILE

SMILE

Мрежа за социално и професионално включване чрез езиково обучение

Изследва възможности за промотиране на малки езици в различни обучителни, социални и икономически сектори. Проектът идентифицира области и целеви групи, които ще имат полза от прилагането и разпространението на съществуващите практики за обучение и промотиране на малки езици. Селектирани са над 350 добри практики, които са достъпни на сайта на проекта: www.smile-network.eu

Идеята на проекта:

 

 • Да проучи възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори;
 • Да идентифицира области и целеви групи, които биха имали полза от прилагането на по-слабо познати езици и разпространява резултатите на съществуващите добри практики за учене и популяризиране на езици;
 • 20 организации, 15 европейски държави, програма “Учене през целия живот”.

Цели:

 • Да допринесе за европейските езикови политики за популяризиране на европейското многообразие и по-слабо познатите езици
 • Да обменя опит и информация за добри практики и методология за популяризиране на по-слабо познати езици
 • Да създаде възможност за сътрудничество между сферите на езиково образование и пазара на труда
 • Да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно положение

 

Резултати:

 • Колекция от добри практики
 • Национални доклади, анализиращи възможности и методологии за учене на по-слабо познати езици
 • Ситуационен анализ, предоставящ информация за нуждите, свързани с по-слабо познати езици на европейско ниво и възможности за задоволяването им
 • Работни ателиета за обмен на опит за добри практики за популяризиране на езиковото многообразие и по-слабо познатите езици
 • Препоръки
 • Национални събития
 • Интернет страница smile-network.eu

 

Проектът “SMILE” – Мрежа за социално и професионално включване чрез езиково обучение организира национална среща, по време на която запознахме с проекта заинтересовани организации и представихме резултатите от мрежата и възможностите за промотиране на малки езици в различни обучителни, социални и икономически сектори.

На 20ти май в гр. Смолян се проведе национална среща по проекта, където бяха представени добри практики и ползите от изучаването на не толкова популярни езици. На събитието ще присъстват обучители и доставчици на езиково обучение от региона. Какво се случи на срещата можете да видите тук.

Второто национално събитие по проект SMILE се проведе на 12ти октомври 2016 г., по време на което представихме добрите практики за изучаване на малки езици на участниците от гр. Ловеч. Снимки от събитието може да видите тук.

 

Партньори

Галерия