Обучение на тема „Социално включване на мигранти”

Обучение на тема „Социално включване на мигранти”

В периода 5-11ти декември 2017г. 3-ма български участници се включиха в обучение на тема „Социално включване на мигранти”, което се проведе в Измир, Турция. Участници от Армения, Азърбейджан, България, Германия, Грузия, Гърция, Македония, Палестина, Турция и Украйна обмениха информация относно бежанските проблеми в своите страни, както и проблемите на малцинствата, сегрегирани в малките населени места. Младежките работници заедно откриха нови възможности за приобщаването на тези хора в нашите общества и се създаде добра партньорска мрежа за бъдещо взаимодействие.

Вашият коментар