Schoolclass 2 businessclass
„От училищния час към бизнес часа“ е европейски проект, в който партньори от България, Исландия, Италия, Словения и Холандия полагат сериозни усилия да обновят професионалното образование. Развитието на иновациите предоставя отговор на добре установените нужди на учениците от по-ниските и средни образователни нива да разгърнат своите предприемачески умения. Както нашата икономика (така и обществото като цяло) се променя, наблюдаваме как млади професионалисти започват кариерата си, която ги отвежда от едно работно място на друго през годините и не малко от тях избират да създадат свой собствен бизнес. Тази (р)еволюция на пазара на труда представя нови нужди за бъдещата работна сила, за младежите, които сега са в образователната система.

Ситуацията в началото на проекта

Предварително проучване разкри, че в началните и средни нива на европейската образователна система в професионалното обучение не се полагат достатъчно усилия, така че да подготвят младежите да бъдат бъдещи независими самоуправляващи на пазара на труда. Този факт бе отправната точка по пътя на иновациите, който SC2BC започна да следва.
Партньорството започна с проучване на няколкото съществуващи програми (курсове) и материали, като паралелно с това се допитахме до предприемачи и професионалисти в образованието какво те биха очаквали от курс по предприемачество в началното и средно професионално обучение: как трябва да подготвим нашите ученици, за да се превърнат в успешни предприемачи. Вероятно предвидим резултат на тези разговори беше изискването за обучение в реална среда: никой не става предприемач само с четене на книги.

Практическо развитие на проекта

Учители от колежа „Фиорети“ в Холандия разработиха програма за курс по предприемачество, в която практическото обучение заемаше основно място. Най-въздействащата част от иновативния процес беше директното участие на истински предприемачи в учебния процес на учениците.

Отзиви от ученици

Kоментарите след първото тестване във всички страни, както на учениците, така и на мениджърите на фирми, бяха най-окуражителните и удовлетворяващи: всички ученици сметнаха техния сблъсък с „реалния бизнес живот“ като най-добрия начин да научат как се основава и ръководи компания.

Коментари на предприемачи

Мениджърите на фирми споделят, че са осъзнали, че техният съвсем различен начин на мислене и работа (в сравнение с хората от образованието) има значително въздействие над учениците, повишавайки тяхните предприемачески компетентности, както и мотивацията им за учене.

В края на проекта

Учениците ще представят своите бизнес идеи и готови продукти на финалната конференция в Холандия.
Тези продукти ще бъдат оценени на база най-иновативни и възможност за реализация на база разработен бизнес план.

Партньори по проекта

  • България: Европейски център по качеството ООД и Дружество „Знание“ (Център за професионално обучение „Знание“)
  • Исландия: Starfsendurhæfing Norðurlands
  • Италия: Centro Studi e Formazione Villa Montesca – Società consortile a responsabilità limitata
  • Словения: Zavod Prava poteza
  • Холандия: Anmelin; Vereniging OMO (Fioretti College), водещ партньор по проекта и Stichting Reflexion, координатор на проекта
За допълнителна и подробна информация, можете да се свържете с нас:
Валентина Георгиева, Зам. председател на Дружество „Знание“
projects@znanie-bg.org, тел. +359(2)9523865.

Вашият коментар