melior_post_picture_arhive

Melior

ПРОЕКТ MELIOR Официален сайт на проекта ПРОЕКТ MELIORЕвропейският проект MELIOR, промотиран от Търговската камара на Сарагоса, има за цел разработването на онлайн ориентационна система за избор и оценка на доставчици на обучение, базирана на качествени показатели (quality indicators), създадени в рамките на програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации.. КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН?MELIOR ще…

guidme_post_picture_arhive

Guide me!

Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа Официален сайт на проекта Проектът „Guide me!“ е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата „Леонардо Да Винчи“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството и учебното съдържание, за да подобри…

evbb_post_picture_arhive

EVBB

Европейска асоциация на институции за професионално обучение Официален сайт на проекта The European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) is a European umbrella association whose members  are state associations, associations, coordinating institutes of education and educational providers at a national, regional and local level. The objective work done by the EVBB is the qualitative…

E-NLL

E-NLL: Never Late to Learn! Официален сайт на проекта Никога не е късно да се учим! Представяне на възможности за учене в зряла възраст Представяне на възможности за учене в зряла възраст 26 партньорски организации от 14 европейски страни, насърчаващи Сътрудничеството за предлагане на възможности за учене в зряла възраст Мрежата Е-NLL: • Фокус върху…

becompetent_post_picture_arhive

Be Competent Be Sapiens – Компетенции за пазара на труда

Компетенции за пазара на труда Официален сайт на проекта Според Предписанията на Съвета на Европа от 2006, ключовите компетентности са основата в общество, базирано на знания и гарантират повече гъвкавост на работната сила, позволявайки й да се адаптира по-бързо към постоянните промени в нашия все по-взаимно свързан свят. В рамките на работна програма Образование и…

„Знаещият семеен бизнес“

„БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” BG051PO001-7.0.01 „Знаещият семеен бизнес” BG051PO001-7.0.01-0012-C0001 Официален сайт на проекта Наръчник за обучение на семейни фирми Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейния бизнес   Проект „Знаещият семеен бизнес” е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проект е Малтийската асоциация за семеен бизнес. Целевата…