Актуално по проект LAPIS

Международното изследване хвърля светлина върху кризата с работната сила, пред която са изправени социалните грижи за възрастни. Откритията на проект LAPIS, ръководен от Университета в Ланкастър, ще бъдат представени като доказателство за потребностите от обучение, проблемите с набирането, задържането и обучението в здравеопазването и социалните грижи. Проектът „Обучение за иновации и умения в практиката на…