Наръчник за учители, работещи с ученици от уязвими групи

„Вярваме, че ако се погрижим за учителите, те ще се погрижат по-добре за учениците, ще ги подготвят по-добре да се справят в живота и да реализират потенциала си.“ След 3 успешни и много вдъхновящи обучения по проект „Мотивирани учители – успешни ученици“ се радваме да споделим с вас и финализирания Наръчник за учители, работещи с…

Краят на едно приключение NEET IDEA

Наближава краят на проект NEET IDEA – едно вълнуващо пътешествие. Срещнахме се с много съмишленици – наши колеги обучители, които използвайки разработените материали, предадоха идеята на проекта и на младите хора от рискови групи. Предлагайки възможност на над 250 младежа да направят филмчета за своята работа-мечта започнахме дискусия за необходимостта от формиране на умения за…