SMILE

Мрежа за социално и професионално включване чрез езиково обучение Изследва възможности за промотиране на малки езици в различни обучителни, социални и икономически сектори. Проектът идентифицира области и целеви групи, които ще имат полза от прилагането и разпространението на съществуващите практики за обучение и промотиране на малки езици. Селектирани са над 350 добри практики, които са…

HelpCare

Бъдещи пътища за развитие на социалната и здравната грижа Информация за проекта Проектът цели професионализация на хората, предоставящи здравни и социални грижи на територията на целия Европейски съюз . HelpCare обхваща работещи и работодатели, които подпомагат идентифицирането на основните трудности при подбора и наемането на социални асистени, както и разработването на обучителни материали и квалифициране на работещите…

COMWORK

Обмяна на практики за разпознаване и валидиране на компетентностите на професионалисти от социалната и образователната сфера Информация за проекта COMWORK е изследователски проект с международно участие. Във всяка страна (Италия, България, Испания, Португалия) анализираме нуждите и практиките в обучението на професионалисти, работещи с млади хора, които нито учат, нито работят (NEET). Социалните и образователни специалисти са ключовите…