QTEL.NET

QTEL.NET: Matching Supply & Demands – Network for Sectoral Approach to Qualifications in Tourism at European Level Официален сайт на проекта Проектът е насочен към въпроса за качеството на системите VET (политики и практики) като основен принос за напредъка към постигане на трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за образование и обучение, чрез съсредоточаване…

LABOBS

Активиране на дейности за неформално обучение в страни с различни културни, професионални и социални характеристики Официален сайт на проекта Целта на проекта LAbObs e засилването на автономоността на всички възрастни, които имат желание да продължат да се учат през целия живот. За преследването на тази цел е необходимо да бъде признаван обучителния опит, придобит по…

Avalnet

Avalnet Официален сайт на проекта Objectives: The AVALNET will provide useful, how-to information, current best practices and links to business results, share new theories and their application, report emerging trends and address the implication of relevant thematic.   The main purpose of this network is the conception, deliver and transfer of innovative products in the…

mpce_post_picture_arhive

Mission Possible

„Мисията възможна: Китайски за европейци“ е европейски проект, който цели да повиши осведомеността на европейците към напълно далечния китайски език. Официален сайт на проекта Защо? В реалност, когато Китай е най-големият търговски партньор на Европейския съюз и когато почти всички бизнес сектори са свързани с Китай, приоритет за много организации става улесняването на тяхната бизнес…

all_post_picture_arhive

ALL – Автономно езиково обучение

Автономно езиково обучение Официален сайт на проекта Проектът беше създаден и финансиран като част от езиковата програма Сократ Лингва на Европейския съюз, която се отнася до мотивирането за учене на всички европейски езици и  особено на по-малко разпространените езици. Целта е да се представи многоезичието и да се оцени многообразието от езици в Европейския съюз…

TREIN

Training in Emotional Intelligence Официален сайт на проекта The Emotional Intelligence, defined as the capacity for recognizing our and others’ feelings, for motivating and handling our and others’ emotions, involve abilities that are excluded from the official Education and Vocational training. There is a relevant deficit of this subject in the training offer, even in…

melior_post_picture_arhive

Melior

ПРОЕКТ MELIOR Официален сайт на проекта ПРОЕКТ MELIORЕвропейският проект MELIOR, промотиран от Търговската камара на Сарагоса, има за цел разработването на онлайн ориентационна система за избор и оценка на доставчици на обучение, базирана на качествени показатели (quality indicators), създадени в рамките на програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации.. КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН?MELIOR ще…

guidme_post_picture_arhive

Guide me!

Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа Официален сайт на проекта Проектът „Guide me!“ е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата „Леонардо Да Винчи“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството и учебното съдържание, за да подобри…

evbb_post_picture_arhive

EVBB

Европейска асоциация на институции за професионално обучение Официален сайт на проекта The European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) is a European umbrella association whose members  are state associations, associations, coordinating institutes of education and educational providers at a national, regional and local level. The objective work done by the EVBB is the qualitative…

E-NLL

E-NLL: Never Late to Learn! Официален сайт на проекта Никога не е късно да се учим! Представяне на възможности за учене в зряла възраст Представяне на възможности за учене в зряла възраст 26 партньорски организации от 14 европейски страни, насърчаващи Сътрудничеството за предлагане на възможности за учене в зряла възраст Мрежата Е-NLL: • Фокус върху…