Project SMILE Seminar

Event date: 02-05-2016 Target group: Educational organisations operating in adult and VET sector Place of the event: Riga, Latvia Contact information: Biedriba Eurofortis www.eurofortis.lv Mob. +371 27763451; E-mail: lana.radcenko@eurofortis.lv Seminar took place on 2nd of may gathering 18 people from various educational institutions, including private institutions, VET schools, language centres etc. It was organized not…

SMILE exploitation workshop

Event date: 10-12-2015 Target group: Language teachers, representatives of educational institutions Place of the event: Soros International House, Vilnius, LT Contact information: Soros International House, Vilnius, LT Konstitucijos ave. 23A www.sih.lt On 10th December 2015, SIH organized an exploitation workshop of the SMILE project. The participants of the event were the representatives of various educational…

ROI – Възвръщане на инвестициите в обучението

Aversive Discrimination Awareness Training Официален сайт на проекта Общи цели Да се измисли, разработи и приложи една методология и набор от инструменти позволяващи на осигуряващите обучение, компании (именно малки и средни предприятия) и други инвеститори да оценяват възвръщанета на инвестициите в обучението. :: Специфични цели    да се измисли начин за изчисляване на връзката между…

adat_post_picture_arhive

ADAT – Формално и неформално образование за възрастни без дискриминация

Официален сайт на проекта Основната цел на проекта е да се разпространи идеята за формално и неформално образование за възрастни, истински достъпно за всички и лишено от дискриминация. Докато много курсове, застъпващи темата за дискриминацията се организират в Европа, ние не знаем за такива, застъпващи въпроса за скритата дискриминация, и особено когато е комбинирана по…

QUINORA

Международна програма за гаранция за качество за мерки за професионално ориентиране и развитие за търсещите работа на системно ниво Официален сайт на проекта Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи с координатор abif – Австрия. Проектът на ЕС QUINORA е отговорът на интернационализацията на професионалното ориентиране и кариерното развитие. QUINORA има за цел да разработи…

TEAA

Подобряването на капацитета на гражданските организации в България и Румъния Официален сайт на проекта Основната задача на проекта ТЕАА е подобряването на капацитета на гражданските организации в България и Румъния, за да отговорят на нуждите на хората в активна възраст. Имат се предвид дейности, засягащи баланса в професионалния живот, политика за семейството, социална интеграция на…

QTEL.NET

QTEL.NET: Matching Supply & Demands – Network for Sectoral Approach to Qualifications in Tourism at European Level Официален сайт на проекта Проектът е насочен към въпроса за качеството на системите VET (политики и практики) като основен принос за напредъка към постигане на трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за образование и обучение, чрез съсредоточаване…

LABOBS

Активиране на дейности за неформално обучение в страни с различни културни, професионални и социални характеристики Официален сайт на проекта Целта на проекта LAbObs e засилването на автономоността на всички възрастни, които имат желание да продължат да се учат през целия живот. За преследването на тази цел е необходимо да бъде признаван обучителния опит, придобит по…

Avalnet

Avalnet Официален сайт на проекта Objectives: The AVALNET will provide useful, how-to information, current best practices and links to business results, share new theories and their application, report emerging trends and address the implication of relevant thematic.   The main purpose of this network is the conception, deliver and transfer of innovative products in the…

mpce_post_picture_arhive

Mission Possible

„Мисията възможна: Китайски за европейци“ е европейски проект, който цели да повиши осведомеността на европейците към напълно далечния китайски език. Официален сайт на проекта Защо? В реалност, когато Китай е най-големият търговски партньор на Европейския съюз и когато почти всички бизнес сектори са свързани с Китай, приоритет за много организации става улесняването на тяхната бизнес…