all_post_picture_arhive

ALL – Автономно езиково обучение

Автономно езиково обучение Официален сайт на проекта Проектът беше създаден и финансиран като част от езиковата програма Сократ Лингва на Европейския съюз, която се отнася до мотивирането за учене на всички европейски езици и  особено на по-малко разпространените езици. Целта е да се представи многоезичието и да се оцени многообразието от езици в Европейския съюз…

TREIN

Training in Emotional Intelligence Официален сайт на проекта The Emotional Intelligence, defined as the capacity for recognizing our and others’ feelings, for motivating and handling our and others’ emotions, involve abilities that are excluded from the official Education and Vocational training. There is a relevant deficit of this subject in the training offer, even in…

melior_post_picture_arhive

Melior

ПРОЕКТ MELIOR Официален сайт на проекта ПРОЕКТ MELIORЕвропейският проект MELIOR, промотиран от Търговската камара на Сарагоса, има за цел разработването на онлайн ориентационна система за избор и оценка на доставчици на обучение, базирана на качествени показатели (quality indicators), създадени в рамките на програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации.. КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН?MELIOR ще…

guidme_post_picture_arhive

Guide me!

Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа Официален сайт на проекта Проектът „Guide me!“ е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата „Леонардо Да Винчи“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството и учебното съдържание, за да подобри…

evbb_post_picture_arhive

EVBB

Европейска асоциация на институции за професионално обучение Официален сайт на проекта The European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) is a European umbrella association whose members  are state associations, associations, coordinating institutes of education and educational providers at a national, regional and local level. The objective work done by the EVBB is the qualitative…

E-NLL

E-NLL: Never Late to Learn! Официален сайт на проекта Никога не е късно да се учим! Представяне на възможности за учене в зряла възраст Представяне на възможности за учене в зряла възраст 26 партньорски организации от 14 европейски страни, насърчаващи Сътрудничеството за предлагане на възможности за учене в зряла възраст Мрежата Е-NLL: • Фокус върху…

becompetent_post_picture_arhive

Be Competent Be Sapiens – Компетенции за пазара на труда

Компетенции за пазара на труда Официален сайт на проекта Според Предписанията на Съвета на Европа от 2006, ключовите компетентности са основата в общество, базирано на знания и гарантират повече гъвкавост на работната сила, позволявайки й да се адаптира по-бързо към постоянните промени в нашия все по-взаимно свързан свят. В рамките на работна програма Образование и…

„Знаещият семеен бизнес“

„БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” BG051PO001-7.0.01 „Знаещият семеен бизнес” BG051PO001-7.0.01-0012-C0001 Официален сайт на проекта Наръчник за обучение на семейни фирми Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейния бизнес   Проект „Знаещият семеен бизнес” е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проект е Малтийската асоциация за семеен бизнес. Целевата…