EVS Bridge

EVS Bridge

EVS Bridge е името на проекта ни за Европейска доброволческа служба. В партньорство с Тokat Provincial Directorate of Youth Services and Sports. В продължение на 2 месеца от септември до февруари сме приемаща организация на общо 6 доброволеца от Турция. Целта на проекта е да се повиши междукултурния диалог, толерантността и да се опознаят по-добре културите на двете страни. Доброволците до момента са изключително мотивирани, дейни и инициативни. За да проследите как минава престоят им в организацията може да последвате създадената от тях страница във фейсбук: Around the World: EVS (https://www.facebook.com/voluntary.evs/)

Вашият коментар