Youth for peixets

Youth for peixets

“Youth for peixets”, Кастейон де ла Плана, Испания е друг съвместен проект с испанската организация ILEWASI по Европейска доброволческа служба. Доброволец от България развива своите умения и компетентности за период от 9 месеца (ноември до юли) в три основни направления:

    • Социално включване и равенство
    • Междукултурно и междупоколенческо образование
    • Европейско гражданство и демокрация

Вашият коментар