„Бизнес нюх за граждански организации“ е едно малко приключение, в което Сдружение „Дружество Знание“ се гмурна в последните няколко месеца.

 

Какво всъщност представлява проекта?

  • Малки двустранни инициативи по програма Фонд Активни граждани
  • Продължителност: 6 месеца
  • Цел: осъществяване на контакт, посещение на място в партньорска организация
  • Бюджет: 10 000 евро

В рамките на тези 6 месеца успяхме да създадем контакт с Prios Kompetanse и да организираме нашето пътуване до Норвегия.

В рамките на 3 дни посетихме:

  • PriosLtd., в Стайнкер, Норвегия.

Участвахме в организирана работилница за използване на Канава на бизнес модела за граждански организации и се провокирахме да мислим за устойчиво бизнес развитие на нашите организации.

  • Учебен център PriosLtd., в Намсос, Норвегия, където черпихме опит от добри практики и наблюдавахме обучения
  • Център за професионална квалификация KBTFagskole, Трондхайм.

В последния ден в Норвегия се запознахме в иновативно обучение за “peer suppport workers”, което използва личния опит на зависими или техните близки за формиране на умения за подкрепа и менторство.

След вълнуващото ни пътуване, на 10 ноември 2023 организирахме семинар в гр. София, където да споделим опита си и да мотивираме колеги от неправителствения сектор да използват Канава на бизнес модела.