Европейският езиков сертификат е от изключителна важност за желаещите да кандидатстват за работа в чужбина, за завършващите професионални гимназии и за тези, които притежават езикови умения, но нямат необходимия документ.

Сертификатът е от полза не само за кандидатстващите за работа или обучение,
но и за работодателите и учебните заведения.