Често задавани въпроси

Познати ли са Европейските езикови сертификати в другите европейски страни?

Weiterbildungs – Testsysteme GmbH Франкфурт/Майн работи заедно с партньори от 15 европейски страни и има над 3 000 изпитни центъра. Това са народните университети във всички западноевропейски страни, висши училища, образователни институции като сдружения на частни училища, центрове и школи за езиково обучение, образователни центрове за възрастни. /виж партньорски органзации към www.sprachenzertifikate.de
Европейските езикови сертификати са добре познати и сред бизнес-средите. Партньори Weiterbildungs – Testsysteme GmbH са

  • търговско-промишлени палати
  • крупни фирми, които организират чуждоезикови обучения за служителите си, завършващи с получаването на Европейски езиков сертификат като HAPAG-Lloyd, BASF, OTTO-VERSAND, LINDNER AG, BAYER AG
  • банки – Deutsche Bank

Как могат да се сравняват Европейските езикови сертификати с други изпити и езикови тестове?

За сравнение: Zentrale Mittelstufenpr?fung (ZMP) на Гьоте-Институт и First Certificate in English на Кембридж са по-трудни от изпитите за сертификатите на ниво В1. Изпитът First Certificate in English на Кембридж е на ниво “Vantage” или според Единната европейска езикова рамка – В2. Zentrale Mittelstufenpr?fung (ZMP) на Гьоте-Институт е на ниво С1.

Признати ли са Европейските езикови сертификати за следване в университет?

Познания по чужд език на нивата В2, С1 и С2 се считат за достатъчни при кандидатстване в университет.
Тъй като университетите са автономни, задължително трябва да се провери предварително какви са изискванията на всяко отделно учебно заведение!
Примери:       В Германия сертификатите се признават като документ, удостоверяващ подходащото ниво на чуждоезикови знания за следване в редица университети /Франкфурт/ и висши училища.
В Унгария и Чехия Европейските езикови сертификати по немски и английски език са държавно официално признати.
Редица висши училища в Австрия /Инсбрук, Виена/, Унгария, Чехия, Полша приемат тези сертификати по немски, английски, френски или испански като доказателство за достатъчни чуждоезикови познания и умения. Задължително трябва да се изпратят конкретни запитвания до съответното учебно заведение.
В Италия Европейските езикови сертификати се признават официално от Министерство на образованието и възпитанието.
      При всички положения представянето на официален сертификат, удостоверяващ познанията по чужд език, независимо от това дали нивото е А1 или В2, дали става дума за степен на владеене на втори или трети чужд език, е допълнителен плюс към автобиографията.

Защо е нужно представянето на Европейски езиков сертификат при кандидатстване за работа?

Прилагането на официални сертификати за владеенето на чужд език към набора от документи, необходим при кандидатстване, спомага за повишаване на вашата конкурентоспособност и е предпоставка за спечелване на желаната позиция. Отразеното в сертификата ниво би било доказателство пред работодателя, че наистина сте в състояние да се справите с поставените ви задачи. Европейските езикови сертификти са подходащите сертификати за работното място.