• NT CRAFTS – Нови възможности за продължаващо професионално обучение на групи в изолация от пазара на труда чрез самообучение по традиционни занаятия
  • RIPERIJO – Подходящият човек – на подходяща работа: Обучение на консултанти в областта на професионалното ориентиране
  • JoyFLL – Да учим чужд език заедно с нашите внуци- наличен гид за оцеляванена 4 езика /английски, гръцки, български, италиански и испански/