Инициативата „Дари час” цели формиране и повишаване на знанията и уменията на възрастните хора за работа с новите технологии.

Идеята е да се улеснят възрастните хора при свързването с близките си, които живеят извън страната. Да използват социалните мрежи, за да поддържат връзка с приятели, познати, деца и внуци. Да не се чувстват ненужни и самотни; да бъдат ангажирани и самостоятелни.

Дейностите за реализиране на инициативата са: обучения в малки групи (4-5 човека), в които доброволци подпомагат възрастните в процеса на усвояване на работата с компютър и социални мрежи.

За  периода ноември 2014 г.- октомври 2020 г.са проведени 18 обучения, в които са обучени над 600 възрастни хора, средната възраст на които е 70 години. По време на реализиране на инициативата до сега са въвлечени над 80 доброволеца, които са на различна възраст и с различен опит.

След приключване на обученията, участвалите в него възрастни хора и младежи доброволци са:

  • Младежите доброволци-  превъзмогнали някои стереотипи, са придобили опит в обучение на възрастни, което е деликатна и специфична област.
  •  Възрастните – формирали и усъвършенствали уменията си за работа с компютър, използването на социалните мрежи и кореспондецията чрез тях.

Чрез тази инициатива, Дружество „Знание” подкрепя и подпомага общността, не само предоставяйки обучение, но и давайки възможност за социализация и ангажиране на възрастните хора в града.

Благодарим на TimeHeroes.org, които побликуват информация за инициативата на страницата си и така са привлечени повече хора, които желаят на дарят времето си да обучават възрастните.

Компютърна грамотност за възрастни

В класната стая на 75 години

Млади доброволци учат възрастни хора на нови технологии и още как!

Галерия