Еlie 2.0. e проект базиран в общността, който цели достъп до обучение по предприемачество за социално изолираните чрез дигитални обучителни материали, бизнес съветници и „живи“ проекти.

#elieforeveryone #elieforenterprise

Цели

Целта на проекта е да създаде система за подпомагане на бизнеса в общoстта чрез дигитални обучителни материали, „живи“ проекти и свързването на студенти в бизнес специалности с общности, където могат да споделят познанията си и да подпомогнат разработването на бизнес идеи.

В рамките на три години проектът ще реализира следните дейности:

  1. Създаване на наръчник за общности. Открояване на желанията, нуждните и възможностите за професионална реализация и предприемачество в общността чрез участието на 5 помощник-експерти и методът KETSO, в комбинация с photo voice подход.
  2. Създаване и тестване на интерактивни онлайн учебни материали, включвайки над 80 участници от всички страни – партньори по проекта.
  3. Обучаване на 20 бизнес съветници, които да подпомогнат общностите в реализирането на техните идеи.
  4. Подкрепа за 5 „живи“ проекта в общността, реализирани с помощта на бизнес-съветниците.
  5. Акредитиране на учебната програма като ниво 3 на Европейската квалификационна рамка.

 

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 3 години в партньорство с:

Lancaster University, Великобритания

The Exchange Creative Community CIC, Великобритания

Фондация INKUBATOR, Полша

Универиситетът в Удж, Полша

SEERC, Гърция

ЕRGANI, Гърция

„Дружество Знание”, България